To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Schengen Handbook

2006/11/06-V36
Document-ID : 2006/11/06-V36
Last modified : 07.08.2015
Documentdate : 06.11.2006

List of Agreements on Local Border Traffic and Specimen of Permits Issued by Member States for that Purpose

Latest changes
  • Endret: Praktisk håndbok - Vedlegg 36 (8/7/2015)

    Vedlegg 36 er oppdatert i tråd med EU-kommisjonens melding av 7. august 2015. Endringen er meldt av Romania.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo