To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : HR-2018-572-A
Documentdate : 23.03.2018

Tilbakekall. Beskyttelse. Afghanistan.


Høyesterett kom til at et vedtak om tilbakekall av beskyttelse etter utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e var ugyldig fordi Utlendingsnemnda (UNE) hadde anvendt bestemmelsen uriktig. Saken gjaldt en mor og en datter fra Afghanistan som ble innvilget oppholdstillatelse med flyktningstatus i 2011. Tillatelsene ble tilbakekalt da samboer og far til barnet kom til Norge året etterpå. Høyesterett uttalte at på at vilkårene for å tilbakekalle beskyttelse etter § 37 ikke er en direkte speiling av vilkårene for å innvilge beskyttelse etter §28. For tilbakekall stilles det blant annet krav om at den endringen som har skjedd i hjemlandet, er "vesentlig og stabil".

Red.anm.: UNEs nye vedtak ble prøvet i TOSLO-2018-99907 av 7. desember  2018 (kun tilgjengelig ved innlogging i Lovdata Pro).


Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til domstol.no)

Latest changes
  • Ny: HR-2018-572-A Tilbakekall. Beskyttelse. Afghanistan. (3/27/2018)

    Høyesterett kom til at et vedtak om tilbakekall av beskyttelse etter utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e var ugyldig fordi Utlendingsnemnda (UNE) hadde anvendt bestemmelsen uriktig. Saken gjaldt en mor og en datter fra Afghanistan som ble innvilget oppholdstillatelse med flyktningstatus i 2011. Tillatelsene ble tilbakekalt da samboer og far til barnet kom til Norge året etterpå. Høyesterett uttalte at på at vilkårene for å tilbakekalle beskyttelse etter § 37 ikke er en direkte speiling av vilkårene for å innvilge beskyttelse etter §28. For tilbakekall stilles det blant annet krav om at den endringen som har skjedd i hjemlandet, er "vesentlig og stabil".

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo