To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2001-1216
Documentdate : 04.10.2001

Beskyttelse. Midlertidig forføyning. Utlendingsloven (1988) § 15. Albania.


Saken gjaldt midlertidig forføyning med krav om å få bli i Norge til det forelå rettskraftig dom som avgjorde spørsmålet om vern etter utlendingsloven §15. Høyesterett avviste kravet. Det å bli sendt tilbake ble ikke ansett å ha betydelige konsekvenser.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig ved å logge inn i Lovdata Pro.

Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til LovdataPro)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo