To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2006-1657
Documentdate : 15.12.2006

Familiegjenforening med ektefelle. Omgåelsesekteskap. Beviskrav. Utlendingsloven (1988) § 9.


Saken gjelder spørsmålet om et ekteskap mellom en pakistansk mann og en norsk kvinne er reelt, og dermed gir rett til opphold og arbeide i Norge, jf. utlendingsloven § 9. Høyesterett gir i dommen staten ikke medhold i at det er sannsynlighetsovervekt for at motivet for ekteskapsinngåelsen var å få opphold i Norge. Høyesterrett uttaler seg spesielt om beviskravet. Dommen er avsagt under dissens.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig ved å logge inn i Lovdata Pro, men et sammendrag er publisert på Norges Høyesteretts nettsider.

Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til LovdataPro)

Les sammendrag av avgjørelsen her (lenke til domstol.no)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo