To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2008-681
Documentdate : 20.05.2008

Vilkåret sterke menneskelige hensyn. Utlendingsloven (1988) § 8. Etiopia


En mann opprinnelig fra Etiopia med tidsbegrenset oppholdstillatelse ble utsatt for en snøscooterulykke som førte til at han fikk epilepsi. Mannen hadde ikke fått innvilget politisk asyl, og fikk av utlendingsnemnda heller ikke arbeids- og oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 8 annet ledd. Saken for Høyesterett gjaldt spørsmål om domstolene kunne prøve vilkåret «sterke menneskelige hensyn» i utlendingsloven § 8 annet ledd. Høyesterett kom fram til at vilkåret hørte under forvaltningens frie skjønn, særlig på bakgrunn av bestemmelsens politiske utforming.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo