To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2009-1153
Documentdate : 18.09.2009

Familiegjenforening. Utlendingsloven (1988) § 9 annet ledd.


Saken gjaldt gyldigheten av vedtak om avslag på søknad om familiegjenforening, to barn, 11 og 13 år gamle, i medhold av utlendingsloven § 9 annet ledd. Mor hadde giftet seg med en mann som for vel åtte år siden var straffedømt for seksuelle overgrep mot et barn som var under 14 år. Høyesterett kom til at det ikke var sannsynlighetsovervekt for at barna ville blir utsatt for overgrep dersom søknaden ble innvilget.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo