To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Red. anm.: se LB-2008-158459 for tidligere saksgang.

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2009-888
Documentdate : 29.06.2009

Straffutmåling. Hjelp til ulovlig innreise. Utlendingsloven (1988) § 47


Tiltalte hadde hjulpet en tidligere iransk nabos sønn fra Frankrike til Norge. Høyesterett viste til at hjelp til ulovlig innvandring uten vinnings hensikt først ble straffbart i Norge ved en lovendring i 2005. Men fordi ulovlig innvanding er et betydelig samfunnsproblem fant Høyesterett at allmennpreventive hensyn tilsier en følbar reaksjon. Straffen i tidligere instanser var satt til 120 dager fengsel. Høyesterett reduserte dette til 60 dager. Én dommer stemte for samfunnsstraff.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo