To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2010-858
Documentdate : 29.06.2010

Forståelsen av artikkel 1 C (5) i flyktningkonvensjonen av 28. juli 1951. Homofili.


Saken gjelder forståelsen av artikkel 1 C (5) i flyktningkonvensjonen av 28. juli 1951, som regulerer hva som skal til for at status som flyktning skal opphøre. Det sentrale spørsmålet var om bestemmelsen åpner for at endringer av flyktningens personlige forhold i seg selv kan medføre slikt opphør, eller om det må ha skjedd endringer i vedkommendes hjemland.

Red. anm.: se LB-2009-51140 for tidligere saksgang.


Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til domstol.no)

 

 

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo