To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2002-145
Document-ID : RS 2002-145
Case-ID : 2002/006549
Documentdate : 11.03.2003
Receiver :

Politimestrene

Retur av originaldokumenter fra politiet


Utlendingsdirektoratet vil presisere følgende når det gjelder politiets håndtering av originaldokumenter som fremlegges i forbindelse med søknader o.a.

Politiet skal ikke beholde vigselsattester, fødselsattester e.l. originaldokumenter lenger enn det som er nødvendig for behandlingen av den enkelte sak. Slike originaldokumenter skal derfor politiet av eget tiltak returnere til søkeren eller hans fullmektig senest ved underretning om vedtaket. Kopi av dokumentet skal legges i saken. Dersom behandlingen av saken tar lang tid og søkeren har behov for dokumentet før saken er ferdigbehandlet, skal politiet vurdere om det er forsvarlig å returnere dokumentet etter å ha tatt stilling til:

  • hvor viktig dokumentet er for behandlingen av saken;

  • hva som anføres for å få utlevert dokumentet; og

  • hvor lang tid som gjenstår før saken kan ventes avgjort. 

 

Kontakt: Utlendingsdirektoratet; Asylavdelingen/Oppholdsavdelingen

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo