To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2010-073
Document-ID : RS 2010-073
Case-ID : 09/3320
Documentdate : 01.01.2010
Receiver :

Politimestrene

Meldingsblankett til bruk for campingbedrifter – utlendingsforskriften § 4-26

Justisdepartementet kan bestemme at enhver som lar en utlending overnatte hos seg, skal gi melding om dette til politiet, jf. utlendingsloven § 20 og utlendingsforskriften § 4-26.

Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) har som ledd i et samarbeidsprosjekt med Statistisk sentralbyrå og Statens nærings- og distriktutviklingsfond utarbeidet en blankett til bruk for campingbedrifter. RBL har hatt kontakt med Utlendingsdirektoratet ved utarbeidelse av blanketten.

Blanketten skal benyttes i tilfeller som nevnt i utlendingsloven § 20 første ledd bokstav c, jf. utlendingsforskriften § 4-26.

Se vedlegg for rekvirering av blankett.

Gry Aalde
avdelingsdirektør

Eivind Hoffmann
underdirektør

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Enhet for statistikk og analyse

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo