To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

RS 2010-101

RS 2010-101V2
Document-ID : RS 2010-101V2
Case-ID : 15/10313 (17/02377-12)
Last modified : 26.06.2019
Documentdate : 15.09.2010

Income requirement for parents who guarantee board and lodging and the value of board and lodging


It is a condition that parents who guarantee board and lodging can document income at least corresponding to 82 per cent of pay grade 19 in the pay scale for Norwegian state employees.

As of May 1 2019, this corresponded to NOK 246 246.

As of May 1 2018, this corresponds to NOK 242 966.

The value of board and lodging is NOK 4 000 a month.

Latest changes
 • Changed: RS 2010-101V2 Income requirement for parents who guarantee board and lodging and the value of board and lodging (6/26/2019)

  The income requirement is updated as of 1 May 2019. 82 per cent of pay grade 19 in the pay scale for Norwegian state employees amounts to NOK 246 246 as of 1 May 2019.

 • Changed: RS 2010-101V2 Income requirement for parents who guarantee board and lodging and the value of board and lodging (6/8/2018)

  The income requirement is updated as of May 1 2018.

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (6/8/2018)

  Inntektskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2018.

 • Changed: RS 2010-101V2 Income requirement for parents who guarantee board and lodging and the value of board and lodging (6/8/2017)

  The income requirement is updated. As of May 1 2017, 82 per cent of pay grade 19 in the pay scale for Norwegian state employees corresponds to NOK 238 784.

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (6/8/2017)

  Inntektskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2016. 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ tilsvarer fra 1. mai 2017 NOK 238 784.

 • Changed: RS 2010-101V2 Income requirement for parents who guarantee board and lodging and the value of board and lodging (7/11/2016)

  The income requirement is updated as of May 1 2016.

 • Changed: RS 2010-101V2 Income requirement for parents who guarantee board and lodging and the value of board and lodging (6/8/2015)

  The income requirement is updated as of May 1 2015.

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (6/8/2015)

  Inntektskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2015.

 • Changed: RS 2010-101V2 Underholdskravet for oppholdstillatelse til studenter (6/23/2014)

  The income requirement is updated as of May 1 2014.

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (6/28/2013)

  Redaksjonen har oppdatert med ny lønnstrinnsats fra 1. mai 2013:
  82 prosent av lønnstrinn 19 utgjør NOK 229 354

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (1/28/2013)

  Vedleggets tittel er endret for bedre å reflektere innholdet. Det er også foretatt noen mindre språklige justeringer i vedlegget.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo