To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

RS 2010-124

RS 2010-124V1
Document-ID : RS 2010-124V1
Case-ID : 17/02377-10 (15/10314-8)
Last modified : 02.04.2019

Requirement of assured subsistence - religion/belief-based schools


The applicant must have funds corresponding to maximum basic support for higher education from the State Educational Loan Fund (Lånekassen).

For the study year 2019-2020 this corresponds to NOK 110 200.

For the study year 2018-2019 this corresponds to NOK 108 250.

Latest changes
 • Changed: RS 2010-124V1 Requirement of assured subsistence - religion/belief-based schools (4/2/2019)

  The annex is updated with requirements for assured subsistence for the study year 2019-2020: this corresponds to NOK 110 200.

 • Changed: RS 2010-124V1 Requirement of assured subsistence - religion/belief-based schools (3/16/2018)

  The annex is updated with requirements for assured subsistence for the study year 2018-2019. For the study year 2018-2019 this corresponds to NOK 108 250.

 • Endret: RS 2010-124V1 Krav til underhold - livssynsskole (5/12/2017)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens nye satser for studieåret 2017-2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gått inn for gradvis økning av støtten til 11 måneder, med ekstra støttebeløp lagt til vårsemesteret. Støttebeløpene er derfor presisert per semester.

 • Endret: RS 2010-124V1 Krav til underhold - livssynsskole (3/18/2016)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for studieåret 2016-2017.

 • Endret: RS 2010-124V1 Krav til underhold - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 andre ledd (6/6/2014)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for 2014-2015.

 • Endret: RS 2010-124V1 Krav til underhold - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 andre ledd (8/15/2013)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for undervisningsåret 2013-2014.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo