To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

RS 2010-164

RS 2010-164V2
Document-ID : RS 2010-164V2
Case-ID : 06/2120-18
Documentdate : 08.12.2010

Skanner skanning av fotografi til visumetiketter

For tiden er Canon scan 4400, planscanner, eneste godkjente visumskanner. Skannere som allerede er ute, tidligere godkjent, installert og i bruk, er også godkjent.

Ved innføring av Visa Information System (VIS) og krav om biometri vil annen skanner muligens måtte brukes. Utenriksdepartementet, Serviceavdelingen, IKT-seksjonen, kan gi nærmere opplysninger.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo