To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

RS 2010-164

RS 2010-164V3
Document-ID : RS 2010-164V3
Case-ID : 09/2120-18
Documentdate : 08.12.2010

Bestilling av visumetiketter

Visumetiketter bestilles fra:

Utenriksdepartementet
Serviceavdelingen
Seksjon for eiendomsforvaltning og drift
Postboks 8114 Dep.
0032 OSLO

Utenriksdepartementet vil sende visumetiketter til utenriksstasjonene, politiet og Sysselmannen på Svalbard på betryggende måte i henhold til mottatte bestillinger.

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo