To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

RS 2012-008

RS 2012-008V
Document-ID : RS 2012-008V
Case-ID : 09/4932-18
Last modified : 11.11.2014
Documentdate : 30.06.2014

Opprettelse og merking av saker om permanent oppholdstillatelse

Latest changes
 • Endret: RS 2012-008V Opprettelse og merking av saker om permanent oppholdstillatelse (11/11/2014)

  Vedleggets informasjon om hvordan saker skal «bundles» og oversendes UDI i en masseoversendelse er presisert.

 • Ny: RS 2012-008V Opprettelse og merking av saker om permanent oppholdstillatelse (6/30/2014)

  Rundskrivet har fått et nytt vedlegg med standarder for valg av hjemmel og oversendelsesmerknader for politiet. Hjemmel og kode som benyttes når en sak opprettes bestemmer hvilken e-melding som sendes ut til søkeren. Videre er riktig hjemmel og standardiserte oversendelsesmerknader viktig for at UDI skal kunne sortere og behandle søknadene på en effektiv måte.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo