To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

RS 2012-016

RS 2012-016V
Document-ID : RS 2012-016V
Case-ID : 09/2688 (17/02377-12)
Last modified : 26.06.2019
Documentdate : 27.02.2018

Sufficient subsistence for residence permits for musicians, performers, artists or accompanying necessary support staff


82 per cent of pay grade 19 in the pay scale for Norwegian state employees amounts to NOK 246 246 as of 1 May 2019.

82 per cent of pay grade 19 in the pay scale for Norwegian state employees amounts to NOK 242 966 as of 1 May 2018.

 

Latest changes
 • Changed: RS 2012-016V Sufficient subsistence for residence permits for musicians, performers, artists or accompanying necessary support staff (6/26/2019)

  The income requirement is updated as of 1 May 2019. 82 per cent of pay grade 19 in the pay scale for Norwegian state employees amounts to NOK 246 246 as of 1 May 2019.

 • Changed: RS 2012-016V Sufficient subsistence for residence permits for musicians, performers, artists or accompanying necessary support staff (6/8/2018)

  The income requirement is updated as of May 1 2018.

 • Endret: RS 2012-016V Tilstrekkelig underhold for oppholdstillatelse som musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell (6/8/2018)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2018.

 • Endret: RS 2012-016V Tilstrekkelig underhold for oppholdstillatelse som musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell utlendingsforskriften § 10-7 (6/8/2017)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2017. 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ tilsvarer fra 1. mai 2017 NOK 238 784.

 • Endret: RS 2012-016V Tilstrekkelig underhold for oppholdstillatelse som musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell utlendingsforskriften § 10-7 (7/11/2016)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2016.

 • Endret: RS 2012-016V Tilstrekkelig underhold for oppholdstillatelse som musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell utlendingsforskriften § 10-7 (6/23/2014)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2014.

 • Endret: RS 2012-016V Tilstrekkelig underhold for oppholdstillatelse som musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell utlendingsforskriften § 10-7 (6/28/2013)

  Redaksjonen har oppdatert med ny lønnstrinnsats fra 1. mai 2013:
  82 prosent av lønnstrinn 19 utgjør NOK 229 354

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo