To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2015-004
Document-ID : RS 2015-004
Case-ID : 15/1733-4 (16/05079-4)
Last modified : 01.10.2016
Documentdate : 15.04.2015
Receiver :

Politiets utlendingsenhet

Instruks fra UDI til politiet om returer til Jemen


UDI har besluttet å suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Jemen.

UDI vil med dette instruere Politiets utlendingsenhet (PU) om at ingen med endelig vedtak som er fattet av UDI skal uttransporteres med tvang til Jemen, jf. utlendingsloven § 90 tiende ledd annet punktum.
 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingens fagstab

Latest changes
  • Ny: RS 2015-004 Instruks fra UDI til politiet om returer til Jemen (4/15/2015)

    På grunn av den forverrede og uoversiktlige sikkerhetssituasjonen har UDI besluttet å suspendere utreiseplikten til Jemen. Rundskrivet instruerer Politiets utlendingsenhet om at ingen med endelig vedtak fattet av UDI skal uttransporteres til Jemen.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo