To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2015-011
Document-ID : RS 2015-011
Case-ID : 15/05433-8
Last modified : 21.10.2016
Documentdate : 17.09.2015
Receiver :

Politiets utlendingsenhet

Instruks fra UDI til politiet om returer til Libya utenom Tripoli


Dette rundskrivet erstatter RS 2015-001, der UDI instruerte Politiets utlendingsenhet (PU) om at ingen med endelig vedtak fattet av UDI skulle uttransporteres med tvang til Libya.

I likhet med Utlendingsnemnda har UDI nå besluttet å gjenoppta utreiseplikten til Tripoli og omegn (herunder distriktene Tripoli, Jafara, Zawiya, Nuqat al Khams, og Murqub) for personer med endelig vedtak fattet av UDI.

Den suspenderte utreiseplikten til øvrige Libya videreføres, jf. utlendingsloven § 90 tiende ledd annet punktum.

 

Dag Bærvahr
fagsjef


Kontakt: Asylavdelingens fagstab

Latest changes
 • Endret: RS 2015-011 Instruks fra UDI til politiet om returer til Libya utenom Tripoli (10/21/2016)

  Instruksen om utreiseplikt er oppdatert med en presisering om at utreiseplikten gjelder Tripoli og omegn (herunder distriktene Tripoli, Jafara, Zawiya, Nuqat al Khams, og Murqub) for personer med endelig vedtak fattet av UDI.

 • Ny: RS 2015-011 Instruks fra UDI til politiet om returer til Libya utenom Tripoli (9/17/2015)

  Den suspenderte utreiseplikten til Tripoli oppheves, men videreføres for øvrige Libya. Rundskrivet erstatter RS 2015-001.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo