To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
Information
All or parts of the document is confidential:
Freedom of Information Act section 24 first paragraph 

UDI internal practices

IM 2012-022
Document-ID : IM 2012-022
Case-ID : 2012/003696-3
Documentdate : 21.12.2012
Receiver :

Oppholdsavdelingen

Årlig risikovurdering av Oppholdsavdelingens sakstyper

1. Innledning

Denne internmeldingen etablerer en fast, årlig prosess for å gjennomføre risikovurderinger av de enkelte sakstypene i Oppholdsavdelingen.

Formålet med den årlige risikovurderingen er å få bedre styringsinformasjon. Bakgrunnen er en anbefaling fra Internrevisjonen om at avdelingen etablerer en årlig prosess for oppdatering av risikovurderinger for de ulike sakstyper.

Avdelingen skal én gang i året ha en gjennomgang av hver enkelt sakstype i et risikoperspektiv. Risikoene for hver enkelt sakstype skal vurderes i henhold til det vedlagte skjemaet. Risikoene skal måles opp mot manglende måloppnåelse, redusert effektivitet, manglende etterlevelse av regelverk og kvalitetsavvik.

Risiko i denne sammenheng er en kombinasjon av sannsynligheten av en uønsket hendelse og konsekvensen av hendelsen. Forholdet mellom hendelsens sannsynlighet og konsekvens skal omtales i skjemaets kommentarfelt.

2. Rutine

I løpet av januar hvert år har ledergruppene i områdene ansvar for å gjennomføre et risikomøte, hvor risikoene vurderes for hver sakstype. Områdene fyller ut ett skjema for hver sakstype. Dette arbeidet bør ikke være av et slikt omfang at det belaster den øvrige oppgaveløsningen i områdene. I løpet av februar vil ledergruppene på områdene møte avdelingsdirektøren for å gjennomgå vurderingene som er gjort. 

 

Kontakt: Oppholdsavdelingen

Latest changes
  • New: IM 2012-022 Årlig risikovurdering av Oppholdsavdelingens sakstyper (12/21/2012)

    New internal practices which establishes a yearly process of risk assessment of the Managed Migration Department's various types of cases.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo