To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI internal practices

IM 2014-002
Document-ID : IM 2014-002
Case-ID : 16/03958-2 (14/118-1)
Last modified : 13.03.2017
Documentdate : 25.02.2014
Receiver :

Region- og mottaksavdelingen

Rutine for opprettelse og nedleggelse av mottak i IKT systemene

Innledning

Formålet med internmeldingen er å sikre riktig og lik håndtering av bestillinger som må gjøres i fagsystemene og støttesystemene våre ved opprettelse og nedleggelse av mottak.

Involverte parter

Driftsoperatør/mottaksleder skal forholde seg til regionkontoret som skal ha ansvaret for mottaket som skal opprettes eller som har ansvaret for mottaket som skal avvikles.

Kontaktpersonene på regionkontorene og i andre enheter i Region- og mottaksavdelingen (RMA) må sørge for at bestillingene blir effektuert i god tid for å sikre at Sesam (System for elektronisk samhandling med asylmottak) kan tas i bruk for mottaket fra første driftsdag.

Kontaktpersonene har ansvaret for å videreformidle og effektuere bestillingene til Avdeling for elektronisk forvaltning (AEF) som gjelder opprettelse og nedleggelse av mottak.

Samtidig har Regionkontorene ansvar for å informere og oversender nye kontrakter til RMA-Adm.Stab. Stab har ansvar for opprettelse av nye mottak og registrering av avtalene i DUF.

Rutiner

Vedlegg 1 er en detaljert beskrivelse av bestillingsrutinene. Det er en sjekkliste som sammen de andre vedleggene skal sikre raskest mulig saksbehandlingstid og best mulig datakvalitet i de involverte IKT-systemene ved opprettelse/nedleggelse av mottak.

Øvrige dokumenter for opprettelser av nye mottak finnes på UDI-sia, under Verktøykassa, RMA-DUF brukerveiledninger.


Christine Wilberg,
avdelingsdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen

Latest changes
 • Endret: IM 2014-002 Rutine for opprettelse og nedleggelse av mottak i IKT systemene (3/13/2017)

  Brukerveiledningene i vedlegg 2-5 er fjernet fra Regelverksportalen ettersom de er tilgjengelige på UdiSia. Internmeldingen er tilpasset denne endringen. Vedlegg 1 er oppdatert med nytt punkt 9 om rutiner ved nedleggelse av mottak.

 • Endret: IM 2014-002 Rutine for opprettelse og nedleggelse av mottak i IKT systemene (4/8/2015)

  Det er foretatt mindre justeringer i vedlegg 1 og 4.

 • Endret: IM 2014-002 Rutine for opprettelse og nedleggelse av mottak i IKT systemene (11/6/2014)

  Internmeldingens vedlegg 1, 2 og 4 er oppdatert som følge av ny avtalefunksjonalitet i DUF.

 • Ny: IM 2014-002 Rutine for opprettelse og nedleggelse av mottak i IKT systemene (2/25/2014)

  Ny internmelding for RMA som skal sikre riktig og lik håndtering av bestillinger som må gjøres i DUF og Sesam ved opprettelse og nedleggelse av mottak.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo