To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI internal practices

IM 2019-003
Document-ID : IM 2019-003
Case-ID : 18-02748-11
Documentdate : 14.01.2019
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Instruks for økonomistyring i UDI

Latest changes
  • Ny: IM 2019-003 Instruks for økonomistyring i UDI (1/14/2019)

    Instruks for økonomistyring i UDI beskriver hvordan UDIs organisering og fordeling av ansvar og myndighet sikrer at vi oppfyller eksterne lover og regler. Instruksen er tidligere publisert internt i UDI, og ble senest oppdatert i desember 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo