To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UNHCR guidelines

Document-ID : GH-UNHCR-1991-07
Documentdate : 01.07.1991

Guidelines on the Protection of Refugee Women

Anbefalinger om beskyttelse for kvinnelige flyktninger. Inneholder også beskrivelse av spesifikke beskyttelsesbehov, problemer og risiko som angår kvinnelige flyktninger.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo