To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

News

Ny samleside - LHBTI


Ny samleside om sårbare søkere sammenstiller relevante rettskilder i saker som angår forfølgelse på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Samlesidene kan brukes som oppslagsverk når du skal gjøre vurderinger angående sårbare søkere. Her finner du lenker til relevante rettskilder til bruk i saksbehandlingen, både gjeldende nasjonalt og internasjonalt regelverk, interne og eksterne retningslinjer, og rettspraksis til veiledning i enkeltsaker.

Samlesidene er tilgjengelige under fanen "Snarveier" til høyre på forsiden av RVP og under fanen "Rettskilder" øverst på RVP.

Samlesidene er offentlig tilgjengelige på udiregelverk.no

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo