To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

News

Nye registreringer om identitet i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF)

Asylavdelingen, Oppholdsavdelingen og Analyse- og utviklingsavdelingen har oppdatert sine retningslinjer i tråd med at begrepet "dokumentert identitet" ikke lenger benyttes i saksbehandlingen og er tatt ut av DUF.

Fra 2. mars 2017 ble det innført nye registreringer om identitet i UDIs fagsystemer. Til og med 1. mars 2017 har det vært riktig å skille mellom begrepene «dokumentert» og «sannsynliggjort identitet», mens det fra 2. mars er tilstrekkelig å ta stilling til om søkers identitet er sannsynliggjort, og om søker har fremlagt dokumentasjon på identitet.

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo