Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Midlertidig forskrift om irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge

Kortnavn : Midl. forskrift etter utlendingsloven (MUF)
Ikrafttreden : 01.01.2010
Sist endret : 06.01.2011, 1. desember 2010, jf. FOR-2010-11-08-1413
Forskriftsnr : FOR-2009-11-13-1369

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo