Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

EU og EØS

Siste endringer
  • Opphevet: Dublin II forordningen 343/2003/EF (08.01.2014)

    Dublin II-forordningen ble opphevet den 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelsen av Dublin III-forordningen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo