Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Høringer

Dokument-ID : 2018-01-24 JD
Saksnummer : 17/6094 (JD)
Dokumentdato : 24.01.2018

Forslag til rettsakter om interoperabilitet mellom systemer som forvaltes av eu-LISA – høring

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 24. januar 2018: Forslag til rettsakter om interoperabilitet mellom systemer som forvaltes av eu-LISA – høring (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratet har ikke besvart høringen.

Siste endringer
  • Ny: 2018-01-24 JD Forslag til rettsakter om interoperabilitet mellom systemer som forvaltes av eu-LISA – høring (31.01.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring EU-kommisjonens forslag til rettsakter om interoperabilitet mellom systemer forvaltet av European Agency for the Operational Management of large-scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA). Hovedlinjene i forslagene er å etablere felles søkeportal, delt biometribase, felles identitetsregister og varslingssystem ved mistanke om at en person har flere eller falske identiteter. Departementet ber særlig om merknader og innspill knyttet til personvernhensyn og forslagenes egnethet som kriminalitets- og terrorforebyggende tiltak. Forslagene kan leses i sin helhet her og her. Høringsfrist 20. februar.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo