Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2017-12-20 JD
Saksnummer : 17/03436-24
Dokumentdato : 20.12.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for Utlendingsdirektoratet (UDI)

Siste endringer
 • Endret: 2016-22-12 JD Justis- og beredskapsdepartementets instruks for Utlendingsdirektoratet (UDI) (20.02.2018)

  Departementet reviderte den 20. desember 2017 sin instruks til UDI som gjelder økonomi- og virksomhetsstyring. Den tidligere utgaven var fra 22. desember 2016.

 • Ny: 2016-22-12 JD Justis- og beredskapsdepartementets instruks for Utlendingsdirektoratet (UDI) (16.01.2017)

  Instruksen gjelder økonomi- og virksomhetsstyringen av Utlendingsdirektoratet (UDI). Instruksen tar for seg Justis- og beredskapsdepartementets overordnede ansvar for UDI, UDIs myndighet og ansvar, styringsdialogen mellom departementet og UDI, i tillegg til krav til UDIs interne styring, og hvilke øvrige krav og fullmakter som er gjeldende. Reglement for økonomistyring i staten og Finansdepartementets bestemmelser om økonomistyring i staten (lenke til regjeringen.no) gjelder i sin helhet med de presiseringer som fremgår av instruksen, også for de punktene der det ikke er gitt presiseringer gjennom instruksen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo