Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-01/2017
Saksnummer : 17/464 (JD), 17/00495-5 (UDI)
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Instruks om berostillelse av saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap

Siste endringer
 • Opphevet: GI-01/2017 Instruks om berostillelse av saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap (26.07.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-01/2017 oppheves med virkning fra 25. juli 2017. Se departementets instruks 2017-07-25-JD.

 • Ny: 2017-06-02-JD Instruks om berostillelse av saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap (09.02.2017)

  Ny instruks hvor Justis- og beredskapåsdepartementet instruerer UDI og UNE om å inntil videre ikke fatte vedtak om tilbakekall av statsborgerskap. Utredning av saker kan fortsette selv om det inntil videre ikke skal fattes vedtak. Departementet viser til representantforslag om domstolsbehandling av tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd, jf. dokument 8:33 S (2016-2017).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo