Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : F-02-19
Dokumentdato : 08.03.2019
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utledingsnemda

Rundskriv Instruks om berostilling av saker om tilbakekall etter statsborgerloven § 26 annet ledd

Siste endringer
  • Ny: F-02-19 Rundskriv Instruks om berostilling av saker om tilbakekall etter statsborgerloven § 26 annet ledd (08.03.2019)

    Nytt rundskriv fra Kunnskapsdepartementet instruerer UDI og UNE om å vente med saksbehandlingen av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd til regelverket er endret. Dette innebærer at UDI og UNE ikke skal fatte vedtak om tilbakekall, og heller ikke forhåndsvarsle om tilbakekall av statsborgerskap. Instruksen åpner for at UDI kan utrede saker med det formål å avgjøre om de kan henlegges. Berostilte saker som har åpne søknader for familiemedlemmer skal prioriteres. Saker der tilbakekall er aktuelt, vil fortsatt være berostilt. Rundskrivet erstatter GI-11/2017 Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd, som oppheves. Instruksen trer i kraft 8. mars 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo