Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-02/2017
Saksnummer : 16/6385 (JD)
Dokumentdato : 29.03.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet


Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Utenriksdepartementet

Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 – enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt

Siste endringer
 • Opphevet: GI-02/2017 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 – enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt (01.02.2018)

  Instruksen erstattes av endringene i utlendingsforskriftens kapittel 8 og G-03/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8 a (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere). Instruksen har hittil lagt som føring at manglende nettverk og/eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet, samt sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen, ikke alene kan begrunne at deen enslige, mindreårige asylsøkeren gis en "vanlig" oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38. Dette gjelder ikke lenger fra 1. februar 2018.

 • Ny: GI-02/2017 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 – enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt (29.03.2017)

  Instruksen gir nærmere retningslinjer for når enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, skal få «ordinær» oppholdstillatelse etter lovens § 38 og når de skal få begrenset tillatelse etter forskriftens § 8-8.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo