Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI internmeldinger

IM 2007-003
Dokument-ID : IM 2007-003
Saksnummer : 07/2228
Sist endret : 22.10.2008
Dokumentdato : 21.03.2007
Mottakere :

Alle i UDI

Oversikt over høringsinstanser

Det følger av tiltak 62 i handlingsplanen for gjennomføring av tiltak vedrørende integrering og mangfold i Utlendingsdirektoratet, at det skal lages en oversikt over aktuelle instanser som kan brukes når direktoratet tar initiativ til høringsrunder etc.  

Vedlegget til denne internmeldingen gir en oversikt over aktuelle høringsinstanser.  

Høringslisten skal brukes selektivt. Det vil si at det i det enkelte tilfelle må vurderes hvilke høringsinstanser som er aktuelle. Det kan også være aktuelt å sende på høring til instanser som ikke er ført på listen.  

Det vises ellers til IM 2018-009 punkt 4.7.

 

Kontakt:
Analyse- og utviklingsavdelingen/ Regelverksenheten

Siste endringer
  • Opphevet: IM 2007-003 Oversikt over høringsinstanser (08.02.2019)

    IM 2007-003 Oversikt over høringsinstanser oppheves fordi den er utdatert.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo