Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI rundskriv

RS 2010-134
Dokument-ID : RS 2010-134
Saksnummer : 09/3103
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene

Somaliske pass – ikke godkjent som gyldig reisedokument


Ifølge utlendingsforskriften § 2-4 at det er et vilkår for å godkjenne pass (nasjonalitetspass) som reisedokument at dette er utstedt av kompetent myndighet i den stat innehaveren er statsborger av.

Somaliske pass utstedt eller fornyet etter den 31. januar 1991 fyller ikke vilkårene for å godtas som reisedokument. Det vises til at det ikke har eksistert noen fungerende sentralmyndighet i Somalia siden januar 1991. Somaliske pass er derfor ikke gyldige for innreise til Norge.

Somaliske borgere som befinner seg i Norge med somaliske pass hvor oppholdstillatelse er innstemplet, kan søke om norsk utlendingspass.

 


Kontakt: Asylavdelingen fagstab

Siste endringer
  • Opphevet: RS 2010-134 Somaliske pass – ikke godkjent som gyldig reisedokument (13.08.2018)

    Norge anerkjenner per 1. august 2018 ordinære somaliske pass og tjenestepass etter visse forutsetninger, jf. vedlegg 10 til Visumhåndboken, del I. Rundskrivet er dermed utdatert og oppheves.

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo