Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI rundskriv

RS 2015-001
Dokument-ID : RS 2015-001
Saksnummer : 14/4810-2
Dokumentdato : 06.01.2015
Mottakere :

Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet

Instruks fra UDI til politiet om returer til Libya


UDI har besluttet å suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Libya.

UDI vil med dette instruere Politiets utlendingsenhet (PU) om at ingen med endelig vedtak som er fattet av UDI skal uttransporteres med tvang til Libya. Vi antar at dette gjelder få saker.

Hjemmel for instruksen er utlendingsloven § 90 niende ledd annet punktum.

Dag Bærvahr
fagsjef

Kontakt: Asylavdelingens fagstab

Siste endringer
 • Opphevet: RS 2015-001 Instruks fra UDI til politiet om returer til Libya (17.09.2015)

  Rundskrivet oppheves fordi den suspenderte utreiseplikten til Tripoli oppheves, men videreføres for øvrige Libya, se RS 2015-011, som erstatter dette rundskrivet.

 • Ny: RS 2015-001 Instruks fra UDI til politiet om returer til Libya (06.01.2015)

  På grunn av den forverrede og uoversiktlige sikkerhetssituasjonen har UDI besluttet å suspendere utreiseplikten til Libya. Rundskrivet instruerer Politiets utlendingsenhet om at ingen med endelig vedtak fattet av UDI skal uttransporteres til Libya.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo