Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

EMD avgjørelse i Kaplan-saken: brudd på EMK artikkel 8


Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har i sin avgjørelse av idag, 24. juli 2014, konkludert med at Norges utvisning av en tyrkisk borger (Kaplan) med 5 års innreiseforbud utgjorde et brudd på EMK artikkel 8, retten til privatliv.

Kaplan søkte asyl i Norge i 1998, og fikk avslag. UDI fattet vedtak om varig utvisning i 2006 på grunnn av blant annet en straffedom (brudd på straffeloven § 229 jf. § 232),  flere tilfeller av å ha kjørt uten førerkort  og for fort, samt ulovlig opphold og ulovlig arbeid i Norge over flere år. UNE omgjorde UDIs vedtak til utvisning med 5 års innreiseforbud i 2008. Han har en kone og tre barn i Norge (to sønner og en datter).

EMD la i sin vurdering særlig vekt på helsetilstanden til klagerens yngste barn, datteren, og henviste til Nunez-saken. Les mer om domstolens vurderinger her  (Application no. 3250/11). Avgjørelsen er ikke endelig.

Høyestrettsavgjørelsen i saken kan du lese her.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo