Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endring i MUF forskriften § 5 har trådt i kraft 1. desember 2010

MUF forskriften § 5 har fått nytt femte ledd som har trådt i kraft 1. desember 2010. Denne endringen vil gi personer som tidligere har fått avslag på oppholdstillatelse på bakgrunn av identitetstvil, adgang til å søke på nytt innen 15. desember 2010. Et krav vil imidlertid være at utlendingen samtykker til ny identitetsundersøkelse.

Du kan lese rundskrivet fra Justisdepartementet her.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo