Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endring i utlendingsforskriften § 6-8

Utlendingsforskriften § 6-8 om krav til arbeidsgiver ved tidlig arbeidstart er endret.

Endringen i § 6-8 første ledd siste setning gjør det mulig å praktisere unntak for de grupper arbeidsgivere som ikke kan levere skatteattester (eksempel kommuner, fylkeskommuner og staten). Unntaket gjelder de tilfellene der annen lovgivning hindrer utstedelse av den type skatteattest som kreves i § 6-8.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo