Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endring i utlendingsforskriften - Begrunnelsesplikt i vedtak som berører barn

Justisdepartementet har endret utlendingsforskriften ved å tilføye en ny paragraf, § 17-1a.

Det går frem av utlendingsforskriften § 17-1a at hensynet som gjelder skal barn fremgå særskilt i vedtakene. Bestemmelsen gjelder alle saker der barn er berørt. Det betyr at §17-1a kommer også til anvendelse når barnet selv ikke er part i en sak, for eksempel når vedtaket gjelder nær familie. Les mer om det i Justisdepartementets rundskriv G-2011-006.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo