Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i reglene om gebyr for søknad om reisebevis og utlendingspass

Endringene i utlendingsforskriften § 17-11 om behandlingsgebyr ved søknad om reisebevis og utlendingspass.

Det er vedtatt mindre endringer i utlendingsforskriftens § 17-11 om behandlingsgebyr ved søknad om reisebevis og utlendingspass. Gebyret for barn halveres samtidig som det innføres et generelt unntak fra gebyr for søknad om utlendingspass der søkeren skal returnere frivillig til hjemlandet med assistanse fra IOM eller andre. Nytt er også at det blir krav om fullt gebyr ved søknad om reisebevis eller utlendingspass når tidligere utstedt reisebevis eller utlendingspass er skadet.

Se for øvrig sak på Justisdepartementet sine hjemmesider.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo