Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i UDIs retningslinjer om arbeid og studie

Dokumentlisten i rundskrivene er erstattet med nye lister som ligger på udi.no.

Følgende rundskriv er endret:


RS 2010-099 Oppholdstillatelse til medarbeidere i ideelle, humanitære eller religiøse organisasjoner - utlendingsforskriften § 6-23

RS 2010-100 Oppholdstillatelse til praktikanter - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf utlendingsforskriften § 6-21

RS 2010-100e Residence permit for trainees, cf. the Immigration Act section 26 first paragraph letter b), cf. the Immigration Regulations section 6-21

RS 2010-113 Oppholdstillatelse til faglærte mv. – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første og annet ledd

RS 2010-113e Residence permit for skilled workers etc. – the Immigration Act section 23 first paragraph, cf. the Immigration Regulations section 6-1 first and second paragraphs

RS 2010-116 Oppholdstillatelse ved ungdomsutveksling for canadiske borgere – jf. utlendingsforskriften § 6-27

RS 2010-117 Oppholdstillatelse til arbeidsferie for borgere av New Zealand – jf. utlendingsforskriften § 6-27

RS 2010-119 Oppholdstillatelse til arbeidsferie for australske borgere – jf. utlendingsforskriften § 6-27

RS 2010-124 Oppholdstillatelse til studenter ved livssynsskoler og folkehøyskoler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 andre ledd

RS 2010-131 Oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere – utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-3

RS 2010-131e Residence permits for seasonal workers– the Immigration Act section 23, cf. the Immigration Regulations section 6-3

RS 2010-137 Arbeidende gjest i landbruket – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-22 andre ledd

RS 2010-137e Working guests in agriculture – the Immigration Act section 26 first paragraph letter a), cf. the Immigration Regulations section 6-22 second paragraph

RS 2010-144 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse til faglærte mv., jf. utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første og annet ledd og § 10-2

RS 2010-144e Guidelines for preparing cases involving applications for residence permits for skilled workers etc., cf. the Immigration Act section 23 first paragraph, cf. the Immigration Regulations section 6-1 first and second paragraphs and section 10-2

RS 2011-020 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse for sesongarbeid og for arbeid i forbindelse med ferieavvikling – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-3 og 10-6, jf. utlendingsloven § 23, jf. utlendi...

RS 2011-022 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse som student – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-6, og 12, og utlendingsloven §§ 26 og 61, jf. utlendingsforskriften §§ 6-19 og 10-21 sjette ledd

RS 2011-046 Førstegangs oppholdstillatelse og fornyelse til religiøse ledere og lærere – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd og utlendingsforskriften § 10-21

RS 2012-003 Førstegangs oppholdstillatelse og fornyelse til nasjonalitetskokker og lignende yrkesgruppe

RS 2012- 015 Oppholdstillatelse til au pair – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-25

RS 2012-015e Residence permits for au pairs – the Immigration Act Section 26 first paragraph letter a), cf. the Immigration Regulations Section 6-25

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo