Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingsforskriften §§ 1-4 og 1-5

Den viktigste endringen er at det ikke lenger kreves at familiemedlemmer av diplomater mv. (jf. forskriftens § 1-5 første ledd, jf. § 1-4 første ledd) må gi avkall på immunitet for å kunne ta arbeid og drive ervervsvirksomhet i Norge.

I tillegg er det foretatt noen mindre endringer:

  • det er presisert i forskriftens § 1-4 tredje ledd og § 1-5 tredje ledd at også annen myndighet enn Utenriksdepartementet kan tilmelde og akseptere aktuelle utlendinger, og legge frem erklæring om vedkommendes status,
  • det er slått fast i § 1-5 annet ledd at oppholdstillatelse som nevnt i bestemmelsen skal gis dersom det følger av overenskomst med fremmed stat,
  • det er presisert i § 1-5 tredje ledd at slik tillatelse opphører når referansepersonens ansettelsesforhold avsluttes (tilsvarende gjelder oppholdstillatelse som nevnt i § 1-5 fjerde ledd).

Endringene trer i kraft 1. desember 2011.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo