Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingsforskriften: gjennomføring av endringer til grenseforordningen

Hvilke bestemmelser i forskriften er endret?

Det er gjort flere endringer i utlendingsforskriftens bestemmelser for å gjennomføre endringer i grenseforordningen jf. endringsforordning nr. 610/2013 av 26. juni 2013.

Utlendingsforskriften §§ 1-12, 1-13, 2-3, 3-2, 3-3, 3-4, 3-4a, 3-9, 4-1 og 4-24 er endret jf. endringsforskrift FOR-2014-03-18-296. Videre er vedlegg 8A, 9, 10, og 11 til utlendingsforskriften opphevet.

Hva er bakgrunnen for endringene?

Justis- og beredskapsdepartementet ønsket en teknisk endring i hvordan grenseforordningen og visumforordningen er gjennomført i norsk rett. Løsningen ble å ha inkorporeringsbestemmelser lik dem vi har i EØS-retten, og å oppheve vedleggene som inneholdt forordningene. Les mer om endringene i høringsbrevet av 24. september 2013 fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Utf. § 3-4 gjennomfører nå visumforordningen som forskrift, og utf. § 4-1 gjennomfører grenseforordningen som forskrift.

Videre inkorporer de øvrige endringene i forskriften endringene i grenseforordningen fra juni 2013 som blant annet går på krav til reisedokumentets gyldighet, inn- og utreisestempling, tredjestatsborgeres plikt til å melde sin ankomst i et Schengenland, felles grenseovergangssteder og felles grensekontroll.

Hvor finner du forordningene nå?

Følgende forordninger og endringsforordninger som tidligere fulgte som vedlegg til utlendingsforskriften, kan du nå finne under rettskildekategorien Schengen:

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo