Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingsforskriften - overgangsreglene for arbeidsinnvandrere fra Bulgaria og Romania oppheves

Overgangsreglene i utlendingsforskriften §§ 19-1 annet ledd og 20-17 for arbeidstakere som er EØS borgere fra Bulgaria og Romania, oppheves.

Den videreførte særregelen i § 58a i gammel utlendingslov (1988) som gjaldt overgangsordninger for borgere av Bulgaria og Romania, ble opphevet 15. juni 2012. Arbeidsdepartementet har nå opphevet de tilhørende forskriftsbestemmelsene i dagens utlendingsforskrift, jf. brev av 14. februar 2013. De videreførte bestemmelsene om overgangsreglene i utlendingsforskriften 1990 er heller ikke gjeldende.

Opphevelsen innebærer at disse arbeidsinnvandrerne likestilles med andre arbeidsinnvandrere fra EØS-landene utenom Norden.

For mer informasjon om opphevelsen, se Prop. 58 L (2011-2012).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo