Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingsforskriften

Den 15. august trer det i kraft flere endringer i utlendingsforskriften.

Plikt til å inneha Schengenstandardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv.
Endringene innebærer blant annet nye bestemmelser i forskriftens §§ 12-16, 12-17 og 12-18 om Schengenstandardisert oppholdskort. De slår fast at det er plikt til å legge frem Schengen oppholdskort som dokumentasjon på lovlig oppholdstillatelse, plikt til å ta vare på oppholdskortet og plikt til å melde fra om tap av kort. Dersom kortet er tapt, har utlendingen også plikt til å skaffe seg et nytt kort.

I § 1-1 syvende ledd utvides videre varigheten av innreisevisum (D-visum) til utlending som er innvilget oppholdstillatelse i Norge fra syv til 90 dager.

Den nye bestemmelsen § 3-1a angir grenseboerbevisavtalens mest sentrale vilkår for innvilgelse av grenseboerbevis. Grenseboerbevisavtalen ligger ellers som vedlegg 19 til utlendingsforskriften.

For mer informasjon om endringene, se ikrafttredelsesrundskrivet fra Justisdepartementet (G-09/2012).

Nivået på underholdskravet
På grunn av endringer i hovedlønnstabellen fra 1. mai 2012, har departementet vedtatt å endre utlendingsforskriften slik at inntektskravet settes til 88 prosent av nåværende lønnstrinn 19 (som etter utregning utgjør 242 440 kr). Endringene er gjort i forskriftens § 10-8 første ledd og § 10-9 første og andre ledd.

For mer informasjon om disse endringene, se ikrafttredelsesrundskrivet fra Justisdepartementet (G-10-2012).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo