Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingsforskriften

Utlendingsforskriften er oppdatert den 31. mars 2014, jf. endringsforskrifter FOR-2014-03-20-327 og FOR-2014-03-21-328.

Hva innebærer endringene?

Endringer i gebyr for reutstedelse av Schengenstandardisert oppholdskort mv.

FOR-2014-03-21-328: Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (gebyr for reutstedelse av Schengenstandardisert oppholdskort mv.) ) innebærer følgende:

 • tilføyelse av ny § 17-11a, som gir hjemmel til å kreve gebyr ved bestilling av nytt Schengenstandardisert oppholdskort
 • § 12-15 oppheves
 • inkurierettelse i paragraf 3-1 bokstav g første punktum
 • inkurierettelse i overskriften til § 7-4
 • inkurierettelse i § 10-2 sjette ledd første punktum

Endringer i gebyr for bestilling av nytt oppholdskort for utlendinger som er omfattet av EØS-regelverket

FOR-2014-03-20-327: Forskrift om endring i utlendingsforskriften (gebyr for bestilling av nytt oppholdskort for utlendinger som er omfattet av EØS-regelverket) innebærer følgende:

 • Regelen om gebyr i ny § 17-11a omfatter ikke oppholdskort utstedt etter EØS-regelverket. § 17-11a er derfor tatt inn i bestemmelsene §§ 19-23, 19-24 og 19-26.
 • I tillegg er det besluttet å innføre pliktreglene i § 19-23 femte ledd, tilsvarende for tredjelandsborgere som er tjenesteytere eller etablerere omfattet av EØS regelverket og for utlendinger som søker om varig oppholdsrett.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo