Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingsloven – Innstramninger II

Flere endringer i utlendingsloven trådte i kraft 1. september 2016, og flere vil tre i kraft 1. oktober, jf. endringslov av 17. juni 2016 nr. 58. Endringene er en del av Innstramninger II.

Dette er de vesentligste endringene som trådte i kraft 1. september:

 • Adgangen til å iverksette en særskilt krisemekanisme med bortvisning på nordisk grense ved ekstraordinært høye ankomster av asylsøkere (§ 32).
 • Strengere utvisningsregler overfor asylsøkere som det er åpenbart at skal nektes realitetsbehandling av asylsøknaden i Norge (§ 66).
 • Nedkorting av klagefristen fra tre uker til én uke for asylsøkere med åpenbart grunnløse asylsøknader (ny § 94a).

Ny § 94a gjelder bare for avslagsvedtak truffet etter 1. september 2016. Utl. § 66 første ledd ny bokstav f gjelder bare for saker hvor utlendingen har reist inn og har blitt nektet realitetsbehandling etter 1. september 2016.

1. oktober 2016 trer det i kraft endringer i de følgende bestemmelsene:

 • § 28 femte ledd (rimelighetsvilkåret fjernes fra internfluktvurderingen)
 • § 62 (permanent oppholdstillatelse). Det er tatt inn et nytt annet ledd om at en søknad kan avslås dersom det foreligegr tungtveiende innvandringsregulerende hensyn, herunder at utlendingen aktivt har motarbeidet avkkalring av egen identitet etter ankomst til landet.
 • § 90 (utsatt iverksettelse). Nytt tredje ledd om iverksettelse av vedtak om å nekte realitetsbehandling etter § 32.
 • §§ 100 og 100a om opptak og lagring av biometri

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo