Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i vedlegg 14 og 15 til utlendingsforskriften

Vedlegg 14 og 15 til utlendingsforskriften er oppdatert.

Endringer i vedlegg 14 - Utenriksstasjoner med viseringsmyndighet

Nytt i vedlegg 14, som lister opp norske utenriksstasjoner med avgjørelsesmyndighet i visumsaker, er at ambassaden i Kabul, Afghanistan har fått begrenset viseringsmyndighet. Viseringsmyndigheten gjelder kun myndighet til å avgjøre søknader om visum til delegasjoner og personer som er invitert av Norge, og til å utstede slikt visum. Videre er generalkonsulatet i Alicante, Spania nedlagt og gjort om til honorært konsulat. Det honorære konsulatet har ikke viseringsmyndighet, og er derfor strøket fra listen.

Endringer i vedlegg 15 - Andre Schengenlands utenriksstasjoner med viseringsmyndighet

Nytt i vedlegg 15, som lister opp andre Schengenlands utenriksstasjoner som representerer Norge og har avgjørelsesmyndighet i visumsaker, er at Danmark ikke lenger representerer Norge i Accra, Ghana eller i Managua, Nicaragua. Videre representerer ikke lenger Sverige Norge i Buenos Aires, Argentina, da Norge selv har tatt over behandlingen av visumsaker i Buenos Aires. Til slutt er det nytt at borgere av Equador som skal til Norge nå får sin visumsøknad behandlet ved den svenske ambassaden i Bogotá, Colombia, i stedet for ved den norske ambassaden i Caracas, Venezuela. Visumsøknadene kan likevel leveres til den svenske honorære konsulen i Quito, Equador.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo