Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Faglærte kan fra 15. mai 2014 ikke søke om oppholdstillatelse for norskopplæring


Dette medfører at politiet og utenriksstasjonene må veilede søkere om at søknader levert før 15. mai vil bli behandlet som vanlig, mens søknader levert etter 14. mai vil bli avslått.

Viktig skille mellom søknader som er levert før og etter 15. mai
Fra 15. mai skal politiet og utenriksstasjonene veilede om at det ikke lenger går an å søke om oppholdstillatelse for norskkurs når en søker ønsker å levere en slik søknad. Grunnen til dette er at denne bestemmelsen (utlendingsforskriften § 6-19 tredje ledd) er opphevet fra 15. mai. Hvis søkeren da velger å ikke fremme søknaden, skal politiet og utenriksstasjonene refundere gebyret. Dersom det allerede er opprettet en ny sak i DUF, kan politiet og utenriksstasjonene henlegge saken. Skriv en merknad i DUF om årsaken til henleggelsen, for eksempel: søknad trukket jf. opphevelse av § 6-19 3. 
 
Dersom søkeren insisterer på å levere søknaden, skal saken sendes til UDI for behandling og gebyret refunderes ikke.  
 
Søknader som er innlevert til og med 14. mai 2014 vil bli behandlet etter de samme reglene som før opphevelsen.

Når regnes søknadsdato fra?
UDI vil regne søknadsdato som den datoen som ble registrert i Søknad på Nett (SpN) og kommer til å realitetsbehandle søknader som er registrert før 15. mai i portalen. Det betyr at politiet og utenriksstasjonene må ta imot søknaden hvis søkeren har booket en time etter 15. mai, så lenge søknaden er registrert før denne datoen. For personer som ikke har benyttet SpN, må søknaden ha blitt levert fysisk hos politiet eller utenriksstasjonen før 15. mai.

Registrering i DUF
Vi gjør politiet og utenriksstasjonene oppmerksom på at vi ikke har endret kodeverket i DUF. Det betyr at eventuelle søknader om norskkurstillatelse som leveres etter 14. mai fortsatt skal registreres som søknader etter § 6-19 3, mens søknader om oppholdstillatelse for tilleggsutdanning og praksis i DUF fortsatt registreres som § 6-19 4. Vedtakene fra UDI får riktige hjemmelshenvisninger.

Mer informasjon?
Ikrafttredelsesrundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet med endringsforskriften vedlagt, finner du her.

Nyhetssak fra Justis- og beredskapsdepartementet om opphevelsen av bestemmelsen finner du her.

Søkere kan henvises til informasjon om dette på udi.no.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo