Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Fortolkningsdom fra EFTA-domstolen: Unionsborgerdirektivet


EFTA-domstolen ga i forrige uke en rådgivende uttalelse som svar på et spørsmål fra Oslo tingrett om tolkningen av direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium (unionsborgerdirektivet).

EFTA-domstolen mener at en mann fra Gambia som giftet seg med en norsk statsborger da hun oppholdt seg i Spania, skulle ha fått opphold i Norge da kvinnen et år senere flyttet hjem til Norge. Paret bodde sammen i Spania fra september 2011 til oktober 2012. Etter at Utlendingsnemda (UNE) avslo søknaden om oppholdstillatelse i 2012, tok mannen ut søksmål for Oslo tingrett. Tingretten ba EFTA-domstolen vurdere om EUs unionsborgerdirektiv gir en avledet rett til opphold for en tredjelandsborger som er familiemedlem til en EØS-borger som, etter retur fra en annen EØS-stat, oppholder seg i EØS-staten hvor EØS-borgeren er statsborger.

I sin rådgivende uttalelse fastslår EFTA-domstolen at direktivets bestemmelser om retten til fritt å flytte fra hjemstaten til en annen EØS-stat ikke kan oppnås fullt ut hvis EØS-borgeren blir hindret fra å utøve friheten ved begrensninger i retten til opphold i hjemstaten for en ektefelle som er tredjelandsborger. Direktivets bestemmelser vil derfor få analogisk anvendelse når en EØS-borger vender tilbake til sin hjemstat med et familiemedlem som er tredjelandsborger. Domstolen understreker likevel at en slik avledet rett ikke er ubegrenset. I tillegg til krav om tilstrekkelige midler og sykeforsikring, må for eksempel EØS-borgeren ha oppholdt seg i vertsstaten i en sammenhengende periode på mer enn tre måneder før han eller hun returnerer til hjemstaten. Videre kan EØS-statene nekte en avledet rett ved misbruk av rettigheter eller bedrageri, som for eksempel proformaekteskap.

Les hele avgjørelsen her.


 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo