Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Frivillig vederlagsfritt arbeid som ikke krever oppholdstillatelse

Justisdepartementet har endret utlendingsforskriften slik at det blir enklere for asylsøkere å delta i frivillig arbeid.

Utlendingsforskriften har fått en ny paragraf, § 1-1A “Frivillig vederlagsfritt arbeid som ikke krever oppholdstillatelse”. Endringen trådte i kraft 1. juni 2011.

Endringen regulerer adgangen for asylsøkere til å utføre frivillig vederlagsfritt arbeid for humanitære, ideelle eller religiøse organisasjoner, idrettslag og lignende. For utlendinger i Norge vil det ikke være krav om oppholdstillatelse for å delta i slikt frivillig arbeid.

Det betyr blant annet at en utlending som har en asylsøknad til behandling eller som har en oppholdstillatelse til arbeid eller studier etter kapittel 6 i utlendingsforskriften, kan utføre frivillig vederlagsfritt arbeid som nevnt i ny § 1-1A uten at dette følger av oppholdstillatelsen. Bestemmelsen innebærer imidlertid ikke et oppholdsgrunnlag i seg selv.

Les mer om det i Justisdepartementets pressemelding.

Justisdepartementets Ikrafttredelsesrundskriv G 2011-005 .

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo